Rejestracja uczestnictwa.

Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką *są wymagane.
Dane osoboweAdres ,  
,  
Opcje uczestnictwa

Lekarz niebędący członkiem PTW - 50,00 zł.Dane do faktury

,  
,  
Dane do wysyłki faktury ,  
,  
Uwagi
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 katowice, jako administratora danych osobowych w celu organizacji niniejszej konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Oświadczam, iż jestem świadom/-a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany lub usunięcia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Medius sp. z o.o. informacji marketingowych dotyczących: usług świadczonych oraz konferencji organizowanych przez Medius Sp. z o.o., rozumianych jako informacji handlowych wysyłanych drogą pielegroniczną, pocztową lub telefoniczną. Oświadczam, iż jestem świadomy/-a, że w każdym czasie mogę zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej.

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40